Allmänna villkor
logo


Allmänna villkor - detta gäller när jag bokar en stuga

Allmänna villkor för uthyrning av stugor antagna av Föreningen Sverige Turism den 29 maj 1990 efter överläggningar med Konsumentverket.


Ansvarig uthyrare är

Marie Folkesson Madisson, Baggebodavägen 536-7, 293 91 Olofström, 0734-20 09 14, marie@villaandrum.com

Som uthyrare är vi skyldiga att se till att:

  • du får en skriftlig bokningsbekräftelse
  • du får handlingar och uppgifter om var nyckeln kan hämtas i god tid, normalt en vecka innan avtalad ankomstdag
  • stugan stämmer med beskrivningen, däremot ansvarar vi inte för löften som någon annan än vi (ägaren) kan ha gjort direkt till dig utan vår vetskap och som vi inte känt till eller borde känna till. Försök få sådana löften skrifligt för säkerhets skull.
  • du informeras om alla väsentliga förändringar som rör din bokning
  • du får disponera stugan från kl. 15.00 avtalad ankomstdag till kl. 11.00 avresedagen, om inget annat bekräftats
  • om du inte är nöjd med stugan ber vi att du tar kontakt med oss


När blir min bokning bindande?

Både du och vi är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat bokningen och du betalat reservationsavgiften (eller hela hyran). Vid sista-minuten-bokning med ankomst inom 14 dagar är bokningen bindande vid bokningstillfället.


När ska jag betala?

Om du har bokat tidigare än 60 dagar i förväg är reservationsavgiften 10% av det totala hyresbeloppet. Reservationsavgiften ska vara oss tillhanda senast 10 dagar från det att vi sänt bekräftelsen till dig. Den räknas av från hyran. Resten av hyran ska betalas senast 60 dagar före avtalad ankomstdag.

    Om du bokar senare än 60 dagar i förväg ska hela hyran vara oss tillhanda inom 1-7 dagar, beroende på hur nära inpå ankomstdagen bokningen sker.


Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om du inte betalar reservationsavgiften i tid har vi rätt att stryka din bokning. Om du missar betalning av hyran räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.


Vad gäller om jag vill avboka?

Du kan avboka muntligen eller skriftligen till oss eller till det ställe som tog emot din bokning. Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan eller sänds till stugan. Vi är skyldiga att bekräfta din avbokning skriftligen.

    Om du avbokar tidigare än 60 dagar före avtalad ankomst, behöver du inte betala mer än reservationsavgiften. Om du avbokar 60 dagar eller senare före avtalad ankomst, måste du betala 90% av hyran.

    Om du redan hunnit betala mer än vad du i så fall blir skyldig att betala, så får du omedelbart tillbaka mellanskillnaden från den du betalade till.

    Om vi lyckas hyra ut stugan till någon annan, återbetalar vi till dig ett belopp, som motsvarar den nya hyresgästens hyra, med avdrag för en expeditionsavgift på 500 kronor.


Vad har jag för rättigheter?

Om du har klagomål bör du framföra dem till oss snarast möjligt, helst omgående och senast inom 3 dagar från ankomstdagen. Fel som uppstår under vistelsen bör du anmäla omgående, så att vi får en chans att rätta till det. Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen och vi tar då ut en ombokningsavgift på 500 kronor.


Vad har jag för skyldigheter?

Du måste vårda stugan väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier inomhus och utomhus, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös.

    Du får inte använda stugan till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i stugan eller på tomten än vad du uppgav vid bokningen.

    Du måste städa ordentligt före avresan. Om du missar detta kommer vi att utföra städning på din bekostnad till en kostnad på 300 kr/timme. Vid ankomsten kommer du att få lämna en deposition på 500 kr för städning. Du får tillbaka den depositionen vid avresan sedan stugan inspekterats och städningen godkänts.


Krig, naturkatastrofer, strejker m.m.

Både du och jag har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av stugan.


Vad händer om vi inte kommer överens?

Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig. Adressen är: Box 174, 101 23 Stockholm. Hemsida: www.arn.se


Avbeställningsskydd

Du kan vid bokningstillfället köpa ett avbeställningsskydd för 300 kronor/stuga, detta belopp betalas ej tillbaka eftersom det köps som en särskild försäkring. Du kan få 90% av kostnaden tillbaka. Avbeställning ska ske senast 2 dygn innan ankomstdagen, läkarintyg krävs för att försäkringen ska gälla. Läkarintyget ska vara Villa Andrum tillhanda senast 14 dagar efter avbeställning. Därefter återbetalas avgiften, 90% av kostnaden.



Kontakt: Marie Folkesson Madisson, Baggebodavägen 536-7, 293 91 Olofström.

Telefon: 0734-20 09 14. Mail: marie@villaandrum.com

Copyright Villa Andrum 2012-2020.